Loading…

RSS-feed

Gebruik van RSS

Het tonen van informatie uit andere systemen is vaak mogelijk middels een RSS-koppeling.

Er bestaan verschillende versies van de RSS-specificatie en LeftClick ondersteund de volgende:

RSS-items bevatten gestructureerde velden, de volgende velden worden ondersteund:

 • Titel
 • Beschrijving
 • Afbeelding
 • Publicatie datum
 • Auteur

Er is een online validator beschikbaar om uw RSS-feed te testen op: https://validator.w3.org/feed/

Gebruik van RSS
(Voorbeeld RSS)

Titel

Deze bevat enkel tekst zonder HTML-links. Zie hier een stukje van de feed.

<item>
 <!-- overige velden -->
 <title><![CDATA[Titel van het bericht]]></title>
</item>

Indien de titel te lang is, zal deze worden afgekapt in de template. Hier komt dan bijvoorbeeld Titel van het be... te staan. De ruimte die beschikbaar is wordt bepaald door de template.

Beschrijving

<item>
 <!-- overige velden -->
 <description><![CDATA[Een beschrijving van het onderwerp. Deze mag meerdere regels bevatten maar geen HTML tags]]></description>
</item>

De beschrijving mag enkel tekst bevatten. Eventuele HTML tags worden zo goed mogelijk gefilterd en afbeeldingslinks binnen deze tekst worden genegeerd. Hiervoor is de <enclosure> tag bedoeld.

Afbeelding

<item>
 <!-- overige velden -->
 <enclosure type="image/png" url="https://assets.leftclick.cloud/leftclick/logo-black-transparent.png" length="0"/>
</item>

Indien u geen afbeelding te zien krijgt is er geen <enclosure> tag opgenomen in uw RSS-feed. Deze tag bevat een type en url attribuut voor de afbeelding. Dit kunnen ook video's zijn maar het mag er maar één per item zijn. Het attribuut lengte wordt door de RSS-reader genegeerd en is dus optioneel.

Publicatie datum

<item>
 <!-- overige velden -->
 <pubDate>Fri, 28 Jun 2019 09:54:10 +0200</pubDate>
</item>

Indien de ontwikkelde layout ondersteuning heeft om een publicatiedatum te tonen, dient deze volgens de RSS-specificatie beschreven te zijn. De RSS-reader sorteert aflopend op de publicatiedatum zodat de laatst bewerkte RSS-items altijd als eerste getoond wordt op het scherm.

Auteur

<item>
 <!-- overige velden -->
 <author>info@leftclick.eu (Jan Janssen)</author>
</item>

Indien de ontwikkelde layout ondersteuning heeft om een auteur te tonen, dient deze volgens de RSS-specificatie beschreven te zijn.

Voorbeeld

Indien u op de juiste manier alle elementen in de RSS-feed heeft toegevoegd, bevatten deze minimaal de onderstaande velden per item.

<rss version="2.0">
<channel>
 <title>RSS feed</title>
 <description>This is an example of an RSS feed</description>
 <link>https://www.leftclick.cloud/rss.html</link>
 <lastBuildDate>Fri, 28 Jun 2019 09:54:10 +0200</lastBuildDate>
 <pubDate>Fri, 28 Jun 2019 09:54:10 +0200</pubDate>
 <ttl>1800</ttl>

 <item>
 <title><![CDATA[Titel van het bericht]]></title>
 <description><![CDATA[Een beschrijving van het onderwerp. Deze mag meerdere regels bevatten maar geen HTML tags]]></description>
 <enclosure type="image/png" url="https://assets.leftclick.cloud/leftclick/logo-black-transparent.png" length="0"/>
 <pubDate>Fri, 28 Jun 2019 09:54:10 +0200</pubDate>
 <author>info@leftclick.eu (Jan Janssen)</author>
 </item>

 <item></item>

</channel>
</rss>

Een werkend voorbeeld kunt u op deze link vinden: https://assets.leftclick.cloud/preview/rss.xml

Authenticatie

RSS-bronnen kunnen beveiligd zijn met een gebruikersnaam en wachtwoord. De generieke RSS-templates hebben geen ondersteuning voor feeds met authenticatie.
Een maatwerkfeed kan hier wel ondersteuning voor krijgen.
De volgende authenticatiemethodes worden hiervoor ondersteund:

We ondersteunen geen NTLM-authenticatie.

Neem contact op met LeftClick of maak een ticket aan indien u hier meer over wilt weten.

Platformen

Er zijn zeer veel verschillende platformen die RSS-feeds kunnen genereren. Een klein aantal software pakketten welke deze mogelijkheid hebben zijn:

 • Joomla
 • SharePoint (On-Premise en Office365)
 • WordPress
 • etc...