Milieubeleid

Introductie

LeftClick ondersteund het duurzaamheids-initiatief vanuit de overheid en heeft haar organisatie hierop ingericht. Bij LeftClick proberen we altijd ons scala aan producten zo min mogelijk ten koste te laten gaan van het milieu. Dit blijkt ook wel uit onze compacte, lichte en energiezuinige ontwerpen die de verspilling van grondstoffen en het stroomverbruik beperken. Bovendien gebruiken we zo veel mogelijk gerecycled materiaal. Ook als uw oude player wordt vervangen kunt u de oude players aan ons retourneren en worden dan conform de WEEELABEX wetgeving gecertificeerd gerecycled.

Introductie

Grondstoffen en productie

Middels een inkoop- en productbeleid selecteert LeftClick haar leveranciers en producten. Het aspect duurzaamheid wordt in de strategische keuze van leveranciers en producten meegenomen. Wanneer een leverancier en haar producten beter op duurzaamheid scoren,telt dit mee in de keuzeplaats in het strategisch plan. Naast het plan wordt er gewerkt met een leveranciers-beoordeling. Deze beoordeling wordt één keer per jaar organisatie breed uitgevoerd.

Duurzaam product ontwerp

Alle LeftClick producten worden ontworpen/geproduceerd op functionaliteit en duurzaamheid. De producten worden soft- en hardwarematig voor een periode van 5 jaar na aanschaf ondersteund. Ook is de mogelijkheid van reparatie voor een periode van 5 jaar gewaarborgd. De aluminum behuizing en koelprofiel zijn gefabriceerd van gerecycled aluminum en fabricage in Europa.

Transport en verpakking

Bij voorkeur vindt alle LeftClick productie binnen Europa plaats om zo intercontinentaal transport te vermijden. Om de CO2 voetafdruk laag te houden neemt LeftClick het initiatief om afspraken vast te leggen om transporten zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Hierbij valt te denken aan het zodanig plannen van vervoer dat afzonderlijke transporten gecombineerd worden naar één transport. Ook maken we afspraken met leveranciers om plastic verpakkingen te mijden en recyclebare verpakkingen te gebruiken. LeftClick gebruik chloorvrije dozen, van gerecycled materiaal en worden verpakkingsmaterialen hergebruikt. Leverancier verpakkingsmaterialen is ISO14001 gecertificeerd en is lid van FSC(Forest Stewardship Council)

Energie gebruik

LeftClick ontwerpt haar producten dusdanig dat het energiegebruik zo laag mogelijk is. Middels een tijdschema kunnen LeftClick apparaten conform een vooraf ingesteld gebruiksschema in- en/of uitgeschakeld worden. Dit om onnodig energie- en materiaalverbruik te voorkomen. Alle TFT schermen zijn voorzien van kwikvrije en energiezuinige led verlichting.

  • D.m.v. van RS232 kunnen ook aangesloten apparaten volledig uitgeschakeld worden en zijn dus ook gekoppeld aan tijdschema.
  • Door gebruik te maken van de laatste CPU en GPU ontwikkeling, gaat performance omhoog terwijl het energiegebruik omlaag gaat
  • Efficiënter POE voedings-design zorgt voor minder warmte ontwikkeling, hierdoor is ook minder materiaal voor het koellichaam nodig

Einde levensduur

Wanneer een LeftClick product het einde van de levensduur nadert zal er een vervangingsadvies worden afgegeven. Zodra een apparaat is vervangen wordt deze milieuverantwoord conform WEEELABEX regelgeving kosteloos door LeftClick afgevoerd en gerecycled. Voor meer informatie over dit document kunt u contact opnemen.

Einde levensduur